Söwda hili azyk önümlerini eltmek sumkasy gyzgyn iýmit üçin izolýasiýa daşaýjy sumkalar

Gelip çykan ýeri: Guangdong, Hytaý

Marka ady: Towşan

Material: 600D

Görnüşi: malylylyk

Ulanmak: Iýmit

Aýratynlygy: suw geçirmeýän, izolýasiýa, ýylylyk

Funksiýa: izolýasiýa halta


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler

Gelip çykan ýeri: Guangdong, Hytaý

Marka ady: Towşan

Material: 600D

Görnüşi: malylylyk

Ulanmak: Iýmit

Aýratynlygy: suw geçirmeýän, izolýasiýa, ýylylyk

Funksiýa: izolýasiýa halta

Ölçegi: düzülen

Reňk: surat ýa-da beýlekiler ýaly

Hil: çydamly

Baha: göni zawoddan bäsdeşlik bahasy

Haryt: izolirlenen sumka

Önümiň ady: izolýasiýa edilen sowadyjy sumka

Üpjünçilik ukyby: Aýda 50000 halta / halta Iýmit eltýän halta

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak maglumatlary: poli halta içindäki her bir iýmit sumkasy, eksport kartony üçin 12 sany

Port: Şençzhenen

Gurşun wagty:

Mukdary (bölekler) 1 - 1000 > 1000
Est. Wagt (günler) 25 Gepleşik geçirmek

 

Haryt Söwda hili azyk önümlerini eltmek sumkasy gyzgyn iýmit üçin izolýasiýa daşaýjy sumkalar
Ölçegi 23 x 13 x 15 dýuým
Reňk Gara ýa-da islendik düzülen
Logotip Ekrany çap etmek, Sublimasiýa çap etmek, ýylylyk geçirmek, nagyş we ş.m.
Material 600D poliester
Nusga wagty  5-7 gün
Bukja Her poli halta 1 nahar iýmit sumkasy; bir bölek kartona.
MOQ 1000 sany
Önümçilik kuwwaty Aýda 30000 sany
Eltip bermegiň wagty Sargyt tassyklanandan 30-35 gün soň.
Hyzmat OEM & ODM
Syýasat nusgasy Mysal mugt elýeterli, ýöne eltip bermek üçin Fedex, UPS ýa-da DHL belgisi gerek.
FOB porty Şençzhenen

Söwda hili azyk önümlerini eltmek sumkasy gyzgyn iýmit üçin izolýasiýa daşaýjy sumkalar

* * Ajaýyp çydamlylyk Iýmit eltýän haltalarymyz, çydamlylygy ýokarlandyrmak üçin arzan poliesteriň ýerine ýokary derejeli Poliester bilen ýasalýar. Hünärmen tikilen fermuarlar bilen jübütlenip, sumkany urmakdan gorkmaň.

* * Köp funksiýaly: Bu haltalar naharhanaçylar, azyk önümleri sürüjileri, gaýtadan ulanylýan azyk torbalary ýa-da sowadyjy halta hökmünde niýetlenendir. Islendik iýmitiň gyzgyn ýa-da sowuk saklanjak galyň izolýasiýa bilen çörek bişirmek üçin uly we güýçli.

* * Galyň izolýasiýa we güýç: Bu islendik iýmitiň isleýşi ýaly gyzgyn ýa-da sowuk saklanar. Şeýle hem izolýasiýa sumkany islendik iýmit saklamak üçin gaty edýär, ýöne aňsat saklamak üçin bukulyp bilýär.

* * Galyň daşky görnüşi - galyň 600D poliester daşky görnüşi, izolýasiýa edilen pizza haltasynyň ýakyn ýyllarda ygtybarly bolmagyny üpjün eder. Iýmit eltýän halta, şeýle hem ýeňil götermek üçin üstünde berkidilen iki sany tutawaç we goşa güýçli fermuarlary, ýörite çekmezlik üçin ýörite döredilen.

* * Easyeňil ammar - Bu pitsany eltýän halta çöküp bilýär, goşmaça berklik üçin berkidilen aşagy bilen aňsat saklamak üçin ykjam ululykda. Azyk önümleriňiz awtoulagyňyzda ýa-da magistralyňyzda aýlanmaz ýaly ýüklenende tekiz oturýarlar.

* * Töwekgelçiliksiz - izolýasiýa haltamyz, sürüjileriň, naharhanalaryň we täjirçilik aşhanalarynyň ýokary isleglerini kanagatlandyrýar. Gyzgyn iýmitiň yssy, sowuk iýmitiň sowuk bolmagyny we hemme zadyň gerek ýerinde, howpsuz we tagamly bolmagyny gowy görersiňiz!

IMLA (7)

REygy-ýygydan soralýan soraglar

OME & ODM HYZMATYNY goldaň

IMLA (8)

1-nji sorag: Esasy önümleriňiz näme?

ATyladylan iýmit haltajygyny, iýmit önümlerini eltýän halta, PIZZA BAG, SÖOLGÜLI BAG, DÜZGÜN MATERIALLAR BILEN AÇYLMAK BAGASYNY ÖNÜM ED. .RIS

2-nji sorag: ÖNÜMLERI OFIZIAT MATERIALY näme?

Material dokalmadyk matalar, dokalan däl, PP dokalan, Rpet laminasiýa matalary, pagta, kanwas, neýlon ýa-da ýalpyldawuk / mat laminasiýa ýa-da başgalar. 

3-nji soragSargyt gowşurmagyň ähliumumy öňdebaryjy wagty näme?

OEM nusga almagyň wagty: 3-5 gün.Köpçülikleýin önümçilik: 10-20 gün

4-nji sorag: SYITYASATY NOWDIP EDIP BOLYAN?

DÜŞÜNJI GURNAMALARNY ÖSÜR. .RIS, Bütin ÖNÜM ÖNÜMLERINIUR SYITYASYNY BOLAN BOLAR. BIZDE 5 agza bilen QC toparymyz bar, SYITYASAT BOLAN BOLAN Bäş ädim bar:

1-nji ädim Materialy barlamak;

2-nji ädim Çap ediş paneli we kesiş paneli barlaň;

3-nji ädim Tikin çyzgysyny barlaň, tikin hilini barlaň we ýitirilen üçlügi kesiň;

4-nji ädim ÖNÜMLERINI GORAMAZDAN ÖODÜNI ALYŞ SYITYASYNDAKY ÖNÜMLERI, reňkini barlaň

5-nji ädim Harytlary daşarky kartona salmazdan ozal gutarnykly gaplamany barlaň.

Kompaniýanyň maglumatlary

Doňduryjy haltalar, azyk paýlaýyş sumkasy, piknik sumkasy, günortanlyk sumka, sumka sumkasy, gyzgyn suw haltasy, pizza sumkasy, azyk önümleri sumkasy, gyzgyn pizza haltalary we beýleki meýdanlar barada bazardan gowy seslenme alýarys. ISO9001 halkara hil dolandyryş ülňülerine eýerýäris, berk hil dolandyryş ulgamyny döredýäris, ähli önümler CE howpsuzlyk kepilnamasyndan geçdi;
Önümlerimiz azyk, derman, iýmit, sowuk zynjyr paýlamak we beýleki ugurlarda giňden ulanylýar. “Towşan”, jemgyýete goşant goşmak üçin önümiň hilini we Howpsuzlyk we Daşky gurşawy goramak işini dowam etdirer.

IMLA (6)
IMLA (3)
IMLA (1)
IMLA (5)
IMLA (2)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
    Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys. Sorag