Omörite izolýasiýa edilen iýmit eltiş sumkasy Pitsa sowadyjy halta

Gelip çykan ýeri: Guangdong, Hytaý (materik)

Marka ady: Towşan

Material: Neýlon

Görnüşi: izolýasiýa

Ulanmak: Iýmit

Ulanylyşy: mahabat, iýmit, sowadyjy, piknik, açyk meýdanda, pizza torty

Haryt ady: azyk eltýän halta


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler

Gelip çykan ýeri: Guangdong, Hytaý (materik)

Marka ady: Towşan

Material: Neýlon

Görnüşi: izolýasiýa

Ulanmak: Iýmit

Ulanylyşy: mahabat, iýmit, sowadyjy, piknik, açyk meýdanda, pizza torty

Haryt ady: azyk eltýän halta

Reňk: Gyzyl, Gara

Ölçegi: 18 * 18 * 8,5 dýuým ýa-da Custom

Galyňlygy: 0,15 mm tyvek kagyzy + 2mm alýumin köpük

Aýratynlygy: Ekologiýa taýdan arassa

Logotip: Custöriteleşdirilen logony kabul ediň

MOQ: 1 sany

Haryt: azyk eltýän halta

Ady: azyk eltýän halta / pizza sowadyjy halta

Gaplamak we eltip bermek

Satuw bölümleri: itemeke-täk zat

Bukjanyň görnüşi: KARTON

Gurluşyň wagty: 30

Omörite izolýasiýa edilen iýmit eltiş sumkasy Pitsa sowadyjy halta

* * Pitsa paketinde LOGO-ny özleşdiriň.

* * Endokary derejeli suw geçirmeýän 1680D poliester we neýlon Oksford matasy sumkany berk saklap biler.

* * Markeriň penjiresi bolan gapak, LOGO, menýu, müşderi maglumatlary we beýleki ownuk zatlary ýerleşdirip biler.

* * Metal grommet iýmitiň hilini saklamak we sumkany suw ysyndan ýa-da erbet ysdan goramak üçin köp bug çykarar.

* * Torbanyň daşyndaky material suw geçirmeýän, ýagyşda, garda we ş.m. ulanylyp bilner.

* * Greenaşyl önüm, daşky gurşawy goramak, içgiler üçin gaýtadan ulanylýan daşaýjy.

Uly kuwwatly izolýasiýa edilen Pitsa iýmitini eltip bermek sumkasy

* * Bu azyk önümlerini eltýän sumka professional dizaýna eýedir, pyýada ýa-da motosikl / welosiped süreniňizde eltip bermek amatly. Suw geçirmeýän, güýçli we uly kuwwatly.

* * Eltiş haltasynyň 600D poliester mata gabygy gaýtadan ulanylýar we çydamly.

* * Bu eltiş sumkasy bukulyp, saklamak aňsat, aşagy berkitmek we has berkligi bar. Iýmit ýüklenende sumka tekiz otyr, şonuň üçin iýmitiňiz awtoulagda ýa-da magistralda bolmaz.

IMLA (7)

REygy-ýygydan soralýan soraglar

OME & ODM HYZMATYNY goldaň

IMLA (8)

1-nji sorag: Esasy önümleriňiz näme?

ATyladylan iýmit haltajygyny, iýmit önümlerini eltýän halta, PIZZA BAG, SÖOLGÜLI BAG, DÜZGÜN MATERIALLAR BILEN AÇYLMAK BAGASYNY ÖNÜM ED. .RIS

2-nji sorag: ÖNÜMLERI OFIZIAT MATERIALY näme?

Material dokalmadyk matalar, dokalan däl, PP dokalan, Rpet laminasiýa matalary, pagta, kanwas, neýlon ýa-da ýalpyldawuk / mat laminasiýa ýa-da başgalar. 

3-nji soragSargyt gowşurmagyň ähliumumy öňdebaryjy wagty näme?

OEM nusga almagyň wagty: 3-5 gün.Köpçülikleýin önümçilik: 10-20 gün

4-nji sorag: SYITYASATY NOWDIP EDIP BOLYAN?

DÜŞÜNJI GURNAMALARNY ÖSÜR. .RIS, Bütin ÖNÜM ÖNÜMLERINIUR SYITYASYNY BOLAN BOLAR. BIZDE 5 agza bilen QC toparymyz bar, SYITYASAT BOLAN BOLAN Bäş ädim bar:

1-nji ädim Materialy barlamak;

2-nji ädim Çap ediş paneli we kesiş paneli barlaň;

3-nji ädim Tikin çyzgysyny barlaň, tikin hilini barlaň we ýitirilen üçlügi kesiň;

4-nji ädim ÖNÜMLERINI GORAMAZDAN ÖODÜNI ALYŞ SYITYASYNDAKY ÖNÜMLERI, reňkini barlaň

5-nji ädim Harytlary daşarky kartona salmazdan ozal gutarnykly gaplamany barlaň.

Kompaniýanyň maglumatlary

Doňduryjy haltalar, azyk paýlaýyş sumkasy, piknik sumkasy, günortanlyk sumka, sumka sumkasy, gyzgyn suw haltasy, pizza sumkasy, azyk önümleri sumkasy, gyzgyn pizza haltalary we beýleki meýdanlar barada bazardan gowy seslenme alýarys. ISO9001 halkara hil dolandyryş ülňülerine eýerýäris, berk hil dolandyryş ulgamyny döredýäris, ähli önümler CE howpsuzlyk kepilnamasyndan geçdi;
Önümlerimiz azyk, derman, iýmit, sowuk zynjyr paýlamak we beýleki ugurlarda giňden ulanylýar. “Towşan”, jemgyýete goşant goşmak üçin önümiň hilini we Howpsuzlyk we Daşky gurşawy goramak işini dowam etdirer.

IMLA (6)
IMLA (3)
IMLA (1)
IMLA (5)
IMLA (2)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
    Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys. Sorag