Hotörite ýylylyk haltalary gyzgyn iýmit getirmek üçin izolýasiýa bölümi ýylylyk sumkasy

Gelip çykan ýeri: Guangdong, Hytaý

Marka ady: Towşan

Material: Alýumin folga

Görnüşi: izolýasiýa

Ulanmak: Iýmit

Aýratynlygy: Suw geçirmeýän, izolýasiýa, ýylylyk, moda


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler

Gelip çykan ýeri: Guangdong, Hytaý

Marka ady: Towşan

Material: Alýumin folga

Görnüşi: izolýasiýa

Ulanmak: Iýmit

Aýratynlygy: Suw geçirmeýän, izolýasiýa, ýylylyk, moda

Önümiň ady: sowadyjy sumka

Reňki: mämişi ýa-da ýöriteleşdirilen

Ulanylyşy: iýmitleri ýyly ýa-da sowuk saklaň

Logotip: Custöriteleşdirilen logony kabul ediň

Ölçegi: 51 * 35 * 32 sm

MOQ: 100 sany

Gaplamak: Opp sumka, CTN

Mysal üçin wagt: 1-7 gün

Açar sözler: izolýasiýa edilen pizza sumkasy, azyk önümleri üçin sumka, uly sowadyjy halta

Gaplamak we eltip bermek

Satuw bölümleri: itemeke-täk zat

Packageeke paketiň ululygy: 37 × 37 × 5 sm

Oseeke-täk umumy agramy: 0.800 kg

Gurşun wagty:

Mukdary (bölekler) 1 - 500 501 - 800 801 - 1000 > 1000
Est. Wagt (günler) 15 25 30 Gepleşik geçirmek

 

Marka Towşan
Material PVC
Görnüşi izolýasiýa
Ölçegi 37x29x37cm
agramy 0.8kg / sany
Logotip Custöriteleşdirilen logo
MOQ 100PCS
Gaplamak OPP sumka + CTN
Mysal üçin wagt 1-7 gün
Töleg möhleti T / T: tassyklama nusgasy boýunça 30% goýum, iberilmezden öň tölenen galyndy
Gelip çykan ýeri Guangdong, Hytaý

hotörite ýylylyk haltalary, gyzgyn iýmit getirmek üçin izolýasiýa bölümi ýylylyk sumkasy

* * Easyönekeý saklanylýan izolýasiýa edilen pizza sumkasy: izolýasiýa edilen halta aşhanaňyzda amatly, ýer tygşytlaýjy we goşmaça çydamlylyk üçin berkidilen aşagy bilen aňsat saklanmak üçin bukulýar. Topokarky ýükleme dizaýnyny ulanmak has aňsat, iýmit arkaňyza ýakyn bolup, ýüküň arka ýükleýjilerinden has köp egnindäki gaýyşdan çykýar, has agyr iýmitleri howpsuzlygyň aşagyna goýýar. Gapdal jübüler içgileri, depderleri, menýu, talonlary, ýokarsynda wizual kagyz kagyz penjiresini ajaýyp saklaýar.

* * Ajaýyp dizaýn - Fermuar dizaýny, material: Daşarky çydamly Oksford mata, ýokary hilli garramaga garşy PET materialyndan ýasalan asma. Bu haltalar sowadyjy we doňdurylan iýmit önümleriňizi sowuk we täze saklar.

* * Ajaýyp görnüş - ajaýyp ussatlyk, sumka, uly sowadyjy halta, azyk eltýän halta ýaly köp taraply

* * Pitsa sumkasy - Gyzyl izolýasiýa edilen pizza gowşuryş sumkasy bilen gyzgyn pizzalary daşamagy kynlaşdyryň. Sowuklygy we ýylylygy şuňa meňzeş haltalardan has gowy saklamalydygyna ynanýaryn. Köpük bilen poliesteriň garyndysyny öz içine alýan izolýasiýa, galyň, ýöne ýumşak içki gurluşy döredýär.

* * Izolýasiýa - heatingyladyş we sowadyş netijeliligini ýokarlandyrmak we iýmitiň uzak wagtlap gyzgyn we sowuk bolmagy üçin sumka galyň we izolýasiýa edilendir.

IMLA (7)

REygy-ýygydan soralýan soraglar

OME & ODM HYZMATYNY goldaň

IMLA (8)

1-nji sorag: Esasy önümleriňiz näme?

ATyladylan iýmit haltajygyny, iýmit önümlerini eltýän halta, PIZZA BAG, SÖOLGÜLI BAG, DÜZGÜN MATERIALLAR BILEN AÇYLMAK BAGASYNY ÖNÜM ED. .RIS

2-nji sorag: ÖNÜMLERI OFIZIAT MATERIALY näme?

Material dokalmadyk matalar, dokalan däl, PP dokalan, Rpet laminasiýa matalary, pagta, kanwas, neýlon ýa-da ýalpyldawuk / mat laminasiýa ýa-da başgalar. 

3-nji soragSargyt gowşurmagyň ähliumumy öňdebaryjy wagty näme?

OEM nusga almagyň wagty: 3-5 gün.Köpçülikleýin önümçilik: 10-20 gün

4-nji sorag: SYITYASATY NOWDIP EDIP BOLYAN?

DÜŞÜNJI GURNAMALARNY ÖSÜR. .RIS, Bütin ÖNÜM ÖNÜMLERINIUR SYITYASYNY BOLAN BOLAR. BIZDE 5 agza bilen QC toparymyz bar, SYITYASAT BOLAN BOLAN Bäş ädim bar:

1-nji ädim Materialy barlamak;

2-nji ädim Çap ediş paneli we kesiş paneli barlaň;

3-nji ädim Tikin çyzgysyny barlaň, tikin hilini barlaň we ýitirilen üçlügi kesiň;

4-nji ädim ÖNÜMLERINI GORAMAZDAN ÖODÜNI ALYŞ SYITYASYNDAKY ÖNÜMLERI, reňkini barlaň

5-nji ädim Harytlary daşarky kartona salmazdan ozal gutarnykly gaplamany barlaň.

Kompaniýanyň maglumatlary

Doňduryjy haltalar, azyk paýlaýyş sumkasy, piknik sumkasy, günortanlyk sumka, sumka sumkasy, gyzgyn suw haltasy, pizza sumkasy, azyk önümleri sumkasy, gyzgyn pizza haltalary we beýleki meýdanlar barada bazardan gowy seslenme alýarys. ISO9001 halkara hil dolandyryş ülňülerine eýerýäris, berk hil dolandyryş ulgamyny döredýäris, ähli önümler CE howpsuzlyk kepilnamasyndan geçdi;
Önümlerimiz azyk, derman, iýmit, sowuk zynjyr paýlamak we beýleki ugurlarda giňden ulanylýar. “Towşan”, jemgyýete goşant goşmak üçin önümiň hilini we Howpsuzlyk we Daşky gurşawy goramak işini dowam etdirer.

IMLA (6)
IMLA (3)
IMLA (1)
IMLA (5)
IMLA (2)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
    Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys. Sorag