Uly kuwwatly izolýasiýa edilen azyk önümlerini eltmek üçin sumka Pitsa sumka göteriň

Gelip çykan ýeri: Guangdong, Hytaý (materik)

Marka ady: Towşan

Daşky material: Suw geçirmeýän PVX

Içerki material: Alýumin folga

Görnüşi: izolýasiýa

Ulanmak: Iýmit

Aýratynlygy: suw geçirmeýän, izolýasiýa, ýylylyk

Nusga görnüşi: omöriteleşdirilen

Açar söz: Iýmit eltmek üçin sumka


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler

Gelip çykan ýeri: Guangdong, Hytaý (materik)

Marka ady: Towşan

Daşky material: Suw geçirmeýän PVX

Içerki material: Alýumin folga

Görnüşi: izolýasiýa

Ulanmak: Iýmit

Aýratynlygy: suw geçirmeýän, izolýasiýa, ýylylyk

Nusga görnüşi: omöriteleşdirilen

Açar söz: Iýmit eltmek üçin sumka

Önümiň ady: Iýmit eltmek üçin sumka

Ölçegi: Custöriteleşdirilen

MOQ: 100 sany

Ulanylyşy: Iýmit daşamak

Reňki: Sky Bule, Gara

Logotip: Custöriteleşdirilen logony kabul ediň

Usul: tutawaç, sumka

Nusga almagyň wagty: Adatça 5-7 gün

Üpjünçilik ukyby: aýda 30000 bölek / bölek

Gaplamak we eltip bermek

Satuw bölümleri: itemeke-täk zat

Bukjanyň görnüşi: KARTON

Gurşun wagty:

Mukdary (bölekler) 1 - 2 3 - 500 501 - 1000 > 1000
Est. Wagt (günler) 15 35 45 Gepleşik geçirmek

Uly kuwwatly izolýasiýa edilen azyk önümlerini eltmek üçin sumka Pitsa sumka göteriň

* * Iýmit eltýän sumkanyň içerki bölüjide iki dürli gatlagy bar, bu tertipli görünmek üçin iki aýratyn sargyt alyp barmaga we sumkanyň içki giňişliginden gowy peýdalanmaga mümkinçilik berýär.

* * Bu önüm çydamly Suw geçirmeýän PVX bilen öndürilýär, ýyrtylmaýar we çyzylmaýar. 

* * Çantanyň arkasynda galyň içki material bar, şonuň üçin ulanyjy sumka bilen müneninde ýyladyş barada alada etmeli däl, alýumin folga haltasynyň hem sowamagyny dowam etdirmek aýratynlygy bar.

* * Çantanyň dizaýny elektrik welosipedine ýa-da motosikl üçin amatly, müneniňizde götermek gaty amatly.

* * Orta iýmit tagtasy, dürli iýmitleri saklamaga ukyply ulanyjynyň isleglerine görä erkin aýrylyp bilner.

* * Izolýasiýa ýylylygy tygşytlamak wagty takmynan 4-6 sagat, ulanyjy islendik wagt täze, lezzetli naharlardan lezzet alyp biler.

IMLA (7)

REygy-ýygydan soralýan soraglar

OME & ODM HYZMATYNY goldaň

IMLA (8)

1-nji sorag: Esasy önümleriňiz näme?

ATyladylan iýmit haltajygyny, iýmit önümlerini eltýän halta, PIZZA BAG, SÖOLGÜLI BAG, DÜZGÜN MATERIALLAR BILEN AÇYLMAK BAGASYNY ÖNÜM ED. .RIS

2-nji sorag: ÖNÜMLERI OFIZIAT MATERIALY näme?

Material dokalmadyk matalar, dokalan däl, PP dokalan, Rpet laminasiýa matalary, pagta, kanwas, neýlon ýa-da ýalpyldawuk / mat laminasiýa ýa-da başgalar. 

3-nji soragSargyt gowşurmagyň ähliumumy öňdebaryjy wagty näme?

OEM nusga almagyň wagty: 3-5 gün.Köpçülikleýin önümçilik: 10-20 gün

4-nji sorag: SYITYASATY NOWDIP EDIP BOLYAN?

DÜŞÜNJI GURNAMALARNY ÖSÜR. .RIS, Bütin ÖNÜM ÖNÜMLERINIUR SYITYASYNY BOLAN BOLAR. BIZDE 5 agza bilen QC toparymyz bar, SYITYASAT BOLAN BOLAN Bäş ädim bar:

1-nji ädim Materialy barlamak;

2-nji ädim Çap ediş paneli we kesiş paneli barlaň;

3-nji ädim Tikin çyzgysyny barlaň, tikin hilini barlaň we ýitirilen üçlügi kesiň;

4-nji ädim ÖNÜMLERINI GORAMAZDAN ÖODÜNI ALYŞ SYITYASYNDAKY ÖNÜMLERI, reňkini barlaň

5-nji ädim Harytlary daşarky kartona salmazdan ozal gutarnykly gaplamany barlaň.

Kompaniýanyň maglumatlary

Doňduryjy haltalar, azyk paýlaýyş sumkasy, piknik sumkasy, günortanlyk sumka, sumka sumkasy, gyzgyn suw haltasy, pizza sumkasy, azyk önümleri sumkasy, gyzgyn pizza haltalary we beýleki meýdanlar barada bazardan gowy seslenme alýarys. ISO9001 halkara hil dolandyryş ülňülerine eýerýäris, berk hil dolandyryş ulgamyny döredýäris, ähli önümler CE howpsuzlyk kepilnamasyndan geçdi;
Önümlerimiz azyk, derman, iýmit, sowuk zynjyr paýlamak we beýleki ugurlarda giňden ulanylýar. “Towşan”, jemgyýete goşant goşmak üçin önümiň hilini we Howpsuzlyk we Daşky gurşawy goramak işini dowam etdirer.

IMLA (6)
IMLA (3)
IMLA (1)
IMLA (5)
IMLA (2)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
    Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys. Sorag