Habarlar

 • Materials needed for insulation bags

  Izolýasiýa haltalary üçin zerur materiallar

  Hemmämiziň bilşimiz ýaly, termiki izolýasiýa haltasynda gaty gowy ýylylyk izolýasiýasy, sowuk saklaýyş we täze saklaýyş täsiri bar.Günüň yssy ýa-da garyň we buzuň eremegi bolsa-da, iýmit içerde ...
  Koprak oka
 • Aluminum foil insulation bag

  Alýumin folga izolýasiýa sumkasy

  Alýumin folga termiki izolýasiýa sumkasy, alýumin folga kompozit merjen pagtasyny sumka ýasaýjy maşyn arkaly material hökmünde ulanylýan amaly halta.Heatylylyk izolýasiýasynda täsirli rol oýnap biler, şonuň üçin ýylylygy goramagyň sowuk ýerlerinde giňden ulanylýar ...
  Koprak oka
 • Materials needed for insulation bags

  Izolýasiýa haltalary üçin zerur materiallar

  Hemmämiziň bilşimiz ýaly, termiki izolýasiýa haltasynda gaty gowy ýylylyk izolýasiýasy, sowuk saklaýyş we täze saklaýyş täsiri bar.Günüň yssy güneşi ýa-da garyň we buzuň eremegi bolsa-da, içindäki iýmit henizem üýtgewsizdir.Soň bolsa, termiki insleriň hünär ady ...
  Koprak oka
 • Learn about takeaway packages

  Alýan paketler barada öwreniň

  Getirilýän paketler düşünjesi, çykarylýan halta azyk getirilende ulanylýan termiki izolýasiýa mahabat öndürijiligi bolan sumka.Durmuş derejesiniň ösmegi we naharhana pudagynyň bökmegi bilen täze girdeji gazanmak ...
  Koprak oka
 • Analysis of the product insulation and cold preservation performance of aluminum foil insulation bags

  Alýumin folga izolýasiýa haltalarynyň önüm izolýasiýasynyň we sowuk saklaýyş işiniň seljermesi

  Passiw holodilnik diýlip atlandyrylýan, hemmeler üçin gaty tanyş däl bir söz bar.Aslynda passiw sowadyjylar, köplenç görýän alýumin folga izolýasiýa haltalary, buz paketleri we buz gaplary ýaly önümlerdir.Bu önümde gaty gowy ýylylyk izolýasiýasy bar we ...
  Koprak oka
 • Advantages of insulation bags

  Izolýasiýa haltalarynyň artykmaçlyklary

  Izolýasiýa haltalary diňe dynç alyş günlerinde öz iýmitlerini pikniklere çykarýan adamlaryň izolýasiýa meselesini çözmek bilen çäklenmän, ofis işgärleri üçin azyk izolýasiýasy meselesini hem çözýär.Hytaýda ýaşlaryň täze nesli azyk izolýasiýasyny has köp talap eder ...
  Koprak oka
 • What are the precautions for the preservation and use of non-woven insulation packages?

  Dokalan izolýasiýa paketlerini gorap saklamak we ulanmak üçin haýsy çäreler bar?

  Tomusda has köp kompaniýa dokalan izolýasiýa haltalaryny, esasanam azyk kompaniýalaryny ulanyp başlaýar, sebäbi süýt we peýnir ýaly iýmit gaplamalarynda dokalan izolýasiýa paketleri zerurdyr.Şeýle-de bolsa, dokalan mata izolýasiýasynyň içinde galan iýmit ...
  Koprak oka
 • Benefits of non-woven bags

  Dokalan haltalaryň peýdalary

  Dokalan däl haltalar (köplenç dokalan haltalar diýilýär) gaty, owadan, dem alýan we gaýtadan ulanylýar.Olar ýaşyl önüm.Plastiki çäk sargytlarynyň goýberilmeginden başlap, plastik halta makalanyň gaplaýyş bazaryndan kem-kemden çykar we ýerine ...
  Koprak oka
 • Questions To Ask Before Buying A Pizza Bag

  Pitsa sumkasyny satyn almazdan ozal bermeli soraglar

  Dogry pizza sumkasyny saýlamak kyn bolup biler we kämahal gaty gymmat bahadan iň oňat sumkany tapmak üçin synag we ýalňyşlyk alyp biler.Belli bir halta girmezden ozal jogap bermeli dört möhüm sorag.P satyn almazdan ozal berilmeli soraglar ...
  Koprak oka
Önümlerimiz ýa-da bahalandyryjylarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys. Sorag