Habarlar

 • Dokalan izolýasiýa haltalary üçin synag usullary

  Dokalan izolýasiýa haltalary üçin synag usullary

  Dokalan däl izolýasiýa sumkasy, dokalan halta hökmünde hem tanalýar, ýaşyl önüm, gaty we çydamly, owadan görnüşi, howanyň geçirijiligi gowy, gaýtadan ulanyp bolýar, ýuwup bolýar, ýüpek ekran mahabaty, iberiş belgisi, uzak ömri.Dokalan izolýasiýa haltasynyň biri ho ...
  Koprak oka
 • Izolýasiýa haltalary üçin zerur materiallar

  Izolýasiýa haltalary üçin zerur materiallar

  Hemmämiziň bilşimiz ýaly, ýylylyk izolýasiýa sumkasynda gaty gowy ýylylyk izolýasiýasy, sowuk saklaýyş we täze saklaýyş täsiri bar.Günüň ysy ýa-da garyň we buzuň eremegi bolsa-da, iýmit içerde ...
  Koprak oka
 • Alýumin folga izolýasiýa sumkasy

  Alýumin folga izolýasiýa sumkasy

  Alýumin folga termiki izolýasiýa sumkasy, alýumin folga kompozit merjen pagtany sumka ýasaýan maşynyň üsti bilen material hökmünde ulanylýan amaly halta.Heatylylyk izolýasiýasynda täsirli rol oýnap biler, şonuň üçin ýylylygy saklamagyň sowuk ýerlerinde giňden ulanylýar ...
  Koprak oka
 • Izolýasiýa haltalary üçin zerur materiallar

  Izolýasiýa haltalary üçin zerur materiallar

  Hemmämiziň bilşimiz ýaly, ýylylyk izolýasiýa sumkasynda gaty gowy ýylylyk izolýasiýasy, sowuk saklaýyş we täze saklaýyş täsiri bar.Yssy gün ýa-da garyň we buzuň eremegi bolsa-da, içindäki iýmit henizem üýtgemän saklanýar.Soň bolsa, termiki insleriň professional ady ...
  Koprak oka
 • Alýan paketler barada öwreniň

  Alýan paketler barada öwreniň

  Alýan paketler düşünjesi, çykarylýan halta azyk getirilende ulanylýan ýylylyk izolýasiýa mahabat öndürijiligi bolan sumka.Durmuş derejesiniň ösmegi we naharhana pudagynyň bökmegi bilen, girdeji täze girdeji ...
  Koprak oka
 • Alýumin folga izolýasiýa haltalarynyň önüm izolýasiýasynyň we sowuk saklaýyş işiniň seljermesi

  Alýumin folga izolýasiýa haltalarynyň önüm izolýasiýasynyň we sowuk saklaýyş işiniň seljermesi

  Passiw holodilnik diýlip atlandyrylýan hemmeler üçin gaty tanyş däl bir söz bar.Aslynda passiw sowadyjylar, köplenç görýän alýumin folga izolýasiýa haltalary, buz paketleri we buz gaplary ýaly önümlerdir.Bu önüm gaty gowy ýylylyk izolýasiýasyna eýedir we ...
  Koprak oka
 • Izolýasiýa haltalarynyň artykmaçlyklary

  Izolýasiýa haltalarynyň artykmaçlyklary

  Izolýasiýa haltalary diňe dynç alyş günlerinde öz iýmitlerini pikniklere çykarýan adamlaryň izolýasiýa meselesini çözmek bilen çäklenmän, ofis işgärleri üçin azyk izolýasiýasy meselesini hem çözýär.Hytaýda ýaşlaryň täze nesli azyk izolýasiýasyny has köp talap eder ...
  Koprak oka
 • Dokalan izolýasiýa paketlerini gorap saklamak we ulanmak üçin haýsy çäreler bar?

  Dokalan izolýasiýa paketlerini gorap saklamak we ulanmak üçin haýsy çäreler bar?

  Tomusda has köp kompaniýa dokalan izolýasiýa haltalaryny, esasanam azyk kompaniýalaryny ulanyp başlaýar, sebäbi süýt we peýnir ýaly iýmit gaplamak üçin dokalan izolýasiýa paketleri zerurdyr.Şeýle-de bolsa, dokalan mata izolýasiýasynyň içinde galan iýmit ...
  Koprak oka
 • Dokalan haltalaryň peýdalary

  Dokalan haltalaryň peýdalary

  Dokalan haltalar (köplenç dokalan haltalar diýilýär) gaty, owadan, dem alýan we gaýtadan ulanylýar.Olar ýaşyl önüm.Plastiki çäk sargytlarynyň goýberilmeginden başlap, plastik halta makalanyň gaplama bazaryndan kem-kemden çykar we ýerine ...
  Koprak oka
 • Pitsa sumkasyny satyn almazdan ozal bermeli soraglar

  Pitsa sumkasyny satyn almazdan ozal bermeli soraglar

  Dogry pizza haltasyny saýlamak kyn bolup biler we kämahal gaty gymmat bahadan iň oňat sumkany tapmak üçin synag we ýalňyşlyk alyp biler.Ine, belli bir halta girmezden ozal jogap bermeli dört möhüm sorag.P satyn almazdan ozal berilmeli soraglar ...
  Koprak oka
Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys. Sorag