Sowadyjy sumka Egin gaýyş izolýasiýa edilen gaýtadan ulanylýan azyk önümleri termiki sowadyjy halta

Gelip çykan ýeri: Guangdong, Hytaý (materik)

Marka ady: Towşan

Material: 420D TPU, 420D TPU tarpaulin

Görnüşi: izolýasiýa

Ulanmak: Iýmit

Aýratynlygy: Suw geçirmeýän, izolýasiýa edilen, ekologiýa taýdan arassa


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler

Gelip çykan ýeri: Guangdong, Hytaý (materik)

Marka ady: Towşan

Material: 420D TPU, 420D TPU tarpaulin

Görnüşi: izolýasiýa

Ulanmak: Iýmit

Aýratynlygy: Suw geçirmeýän, izolýasiýa edilen, ekologiýa taýdan arassa

Önümiň ady: izolýasiýa edilen sumka

Reňki: Gök, çal, ýaşyl

Ulanylyşy: Daşarda

Ölçegi: omörite ölçeg kabul edildi

Çap etmek: ýüpek ekran

Şahadatnama: BSCI

Göwrümi: 30 banka

Hyzmat: OEM ODM-i kabul ediň

Üpjünçilik ukyby: 10000-20000 aýda 5000 bölek / bölek

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak barada jikme-jiklikler: poli halta salynýan 1 sany sowadyjy sumka, 1 sany kartona salynýar 

Gurşun wagty:

Mukdary (bölekler) 1 - 1000 1001 - 2000 2001 - 5000 > 5000
Est. Wagt (günler) 35 45 50 Gepleşik geçirmek

Sowadyjy sumka Egin gaýyş izolýasiýa edilen gaýtadan ulanylýan azyk önümleri termiki sowadyjy halta

* * Uly kuwwatlyk sowadyjy: Towşan sowadyjy sumkasy, 30 banka çenli giň, giň gerimli içgiler we iýmitler üçin ýeterlik ýer hödürleýär.

* * Premium izolýasiýa öndürijiligi: softumşak sowadyjynyň içki materialy ýokary dykyzlykly izolýasiýa köpügi we TPU suw geçirmeýän filmdir we salkyn howanyň we suwuň ýitmeginiň öňüni almak üçin howa geçirijileri bilen işlenip düzülendir. Ösen izolýasiýa içgileri we iýmitleri 48-72 sagat sowuk saklaýar.

* * Çydamly we amatly sumka: Çantaly sowadyjy agyr 420D neýlondan ýasalýar, aňsatlyk bilen ýyrtylmaz, ýyrtylmaz ýa-da çyzylmaz, suw geçirmeýän we syzmaz, arassalamak aňsat we götermek ýeňil. Yzky köpük bilen örtülen we doly sazlanyp bilinýän egin gaýyşlary iň ýokary rahatlygy we goldawy hödürleýär.

Köp wezipeli dizaýn: Ergonomiki T şekilli slaýder we seriýaly fermuarlar rahat açylmaga we ýapylmaga mümkinçilik berýär, ýokary dykyzlykly web çüýşäňiz üçin ýeterlik goldaw we ýer berip biler.

* * Öňdebaryjy sowuk ýa-da yssy saklamak, gezelenç, kempir, balyk tutmak, piknik, BBQ, günortanlyk we beýleki açyk çäreler üçin amatly.

Ösen sowadyş öndürijiligi: 3 üýtgeşik gatlakda ýokary hilli izolýasiýa iýmitleriňizi we içgileriňizi 3 güne çenli sowatmak üçin bilelikde işleýär. Daşarky gatlakda suw geçirmeýän ýüz bar, deriň ýoklugyny üpjün edýär, orta gatlak ýokary dykyzlykly köpük we içki bölegi syzdyryjy material bilen doly örtülendir.

* * 100% syzdyryjy we täsire çydamly: Towşan ýumşak sowadyjy, deşiklere we UV şöhlelerine çydamly suw geçirmeýän we gaty gabykly. Easyeňil çekmek tabagy bolan “Airtight Zipper” sumkany sowuk syzdyryjy görnüşde saklaýar.

Cooler bag Shoulder Strap Insulated Reusable Tote Grocery thermal Cooler Bag-3
Cooler bag Shoulder Strap Insulated Reusable Tote Grocery thermal Cooler Bag-5
Cooler bag Shoulder Strap Insulated Reusable Tote Grocery thermal Cooler Bag-4
Cooler bag Shoulder Strap Insulated Reusable Tote Grocery thermal Cooler Bag
IMLA (7)

REygy-ýygydan soralýan soraglar

OME & ODM HYZMATYNY goldaň

IMLA (8)

1-nji sorag: Esasy önümleriňiz näme?

ATyladylan iýmit haltajygyny, iýmit önümlerini eltýän halta, PIZZA BAG, SÖOLGÜLI BAG, DÜZGÜN MATERIALLAR BILEN AÇYLMAK BAGASYNY ÖNÜM ED. .RIS

2-nji sorag: ÖNÜMLERI OFIZIAT MATERIALY näme?

Material dokalmadyk matalar, dokalan däl, PP dokalan, Rpet laminasiýa matalary, pagta, kanwas, neýlon ýa-da ýalpyldawuk / mat laminasiýa ýa-da başgalar. 

3-nji soragSargyt gowşurmagyň ähliumumy öňdebaryjy wagty näme?

OEM nusga almagyň wagty: 3-5 gün.Köpçülikleýin önümçilik: 10-20 gün

4-nji sorag: SYITYASATY NOWDIP EDIP BOLYAN?

DÜŞÜNJI GURNAMALARNY ÖSÜR. .RIS, Bütin ÖNÜM ÖNÜMLERINIUR SYITYASYNY BOLAN BOLAR. BIZDE 5 agza bilen QC toparymyz bar, SYITYASAT BOLAN BOLAN Bäş ädim bar:

1-nji ädim Materialy barlamak;

2-nji ädim Çap ediş paneli we kesiş paneli barlaň;

3-nji ädim Tikin çyzgysyny barlaň, tikin hilini barlaň we ýitirilen üçlügi kesiň;

4-nji ädim ÖNÜMLERINI GORAMAZDAN ÖODÜNI ALYŞ SYITYASYNDAKY ÖNÜMLERI, reňkini barlaň

5-nji ädim Harytlary daşarky kartona salmazdan ozal gutarnykly gaplamany barlaň.

Kompaniýanyň maglumatlary

Doňduryjy haltalar, azyk paýlaýyş sumkasy, piknik sumkasy, günortanlyk sumka, sumka sumkasy, gyzgyn suw haltasy, pizza sumkasy, azyk önümleri sumkasy, gyzgyn pizza haltalary we beýleki meýdanlar barada bazardan gowy seslenme alýarys. ISO9001 halkara hil dolandyryş ülňülerine eýerýäris, berk hil dolandyryş ulgamyny döredýäris, ähli önümler CE howpsuzlyk kepilnamasyndan geçdi;
Önümlerimiz azyk, derman, iýmit, sowuk zynjyr paýlamak we beýleki ugurlarda giňden ulanylýar. “Towşan”, jemgyýete goşant goşmak üçin önümiň hilini we Howpsuzlyk we Daşky gurşawy goramak işini dowam etdirer.

IMLA (6)
IMLA (3)
IMLA (1)
IMLA (5)
IMLA (2)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
    Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys. Sorag