Awayük daşaýan sumka görnüşi izolýasiýa eltiş bukjasy iýmit eltmek sumkasy

Gelip çykan ýeri: Guangdong, Hytaý (materik)

Marka ady: Towşan

Material: 1680D suw geçirmeýän Oksford

Görnüşi: sumka

Ulanmak: Iýmit

Aýratynlygy: suw geçirmeýän, izolýasiýa edilen, termiki, ekologiýa taýdan arassa

Nusga görnüşi: gaty


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler

Gelip çykan ýeri: Guangdong, Hytaý (materik)

Marka ady: Towşan

Material: 1680D suw geçirmeýän Oksford

Görnüşi: sumka

Ulanmak: Iýmit

Aýratynlygy: suw geçirmeýän, izolýasiýa edilen, termiki, ekologiýa taýdan arassa

Nusga görnüşi: gaty

Reňk: gök, çal, gyzyl, gara, adaty

Önümiň ady: azyk eltmek sumkasy / pizza eltmek sumkasy

Ölçegi: 34 * 32 * 47 sm ýa-da adaty

Logotip: Custöriteleşdirilen logony kabul ediň

Gaplamak: 1pc / poly sumka + karton

Nusga wagty: 5-7 gün

Dizaýn: Custöriteleşdirilen dizaýn

Ulanylyşy: Iýmit ammary

Stil: moda

Üpjünçilik ukyby: aýda 100000 bölek / bölek

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak maglumatlary

1pc / poly sumka + karton

Gurşun wagty:

Mukdary (bölekler) 1 - 100 101 - 1000 1001 - 30000 > 30000
Est. Wagt (günler) 15 20 35 Gepleşik geçirmek

 

Haryt Awayük daşaýan sumka görnüşi izolýasiýa eltiş bukjasy iýmit eltmek sumkasy
Material 1680D suw geçirmeýän Oksford
Ölçegi 34 * 32 * 47 sm ýa-da adat
Reňk gök, çal
Logotip Logoörite logotip çap etmek ýa-da küpek / Sanly çap etmek, keşde, ýylylyk geçiriş, CMYK çap etmek we ş.m.
Söwda möhleti FOB, CIF, CFR we ş.m.
Ibermek Deňiz, howa, ekspress we ş.m.
Port Şençzhenen ýa-da bellenen port
Dizaýn Dizaýnlarymyz ýa-da OEM / ODM garşylanýar
Nusga wagty Logosy bolmadyk 3 iş güni, logotipli 5 iş güni.
Eltip bermegiň wagty 20-35 gün. Mukdaryna bagly.

Awayük daşaýan sumka görnüşi izolýasiýa eltiş bukjasy iýmit eltmek sumkasy

Uly kuwwatly ýylylyk izolýasiýa sumkasy

daşarky ölçegleri: 34 sm x 32cm x 47 sm, içki ölçegleri: 32 sm x 23 sm x 46 sm. Çantanyň öň tarapynda we gapdalynda ýagty şöhlelendiriji web, garaňkyda howpsuz işlemäge we howpsuzlygy ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýär.

Iýmit eltmek üçin sumka

berk gurluşyk, içerki goldaw, bölek ulgamy. Iýmit we içgi daşamak üçin sumkalar ulanylyp bilner. Oksford matasyndan ýasalan, izolýasiýa pagta gatlagy we iýmitiňizi täze, ýyly we sowuk saklamak üçin suw geçirmeýän alýumin folga gatlagy bar

Qualityokary hilli material

1680D Oksford matasy sumkanyň ýagyşyna we çyzylmagyna çydamly edýär. Partshli bölekleri güýçlendirip, sumka agramy göterip biler we sumkany has berk edip biler.

Amatly

Iýmit eltýän halta amatly ýöremek we münmek üçin berk egin gaýyşlar bilen enjamlaşdyrylandyr. Bu izolýasiýa ulag sumkasy welosipedlerde, motosikllerde we awtoulaglarda ulanmak üçin amatly we ulanylandan soň arassalamak aňsat.

Aýyrylýan bölüji

Iki sany aýratyn sargyt ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýän bu çykarylýan sumkanyň içinde iki dürli gatlak bar. Bu sargytlaryňyzy tertiplemek we sumkaňyzyň içki giňişligini has gowy ulanmak üçin peýdalydyr. Iýmit eltýän sumkanyň daşy suw geçirmeýär we ýagyşda, garda we garda ulanylyp bilner.

Takeaway Backpack Type Insulation Delivery Package food delivery backpack (1)
Takeaway Backpack Type Insulation Delivery Package food delivery backpack (2)
Takeaway Backpack Type Insulation Delivery Package food delivery backpack (3)
Takeaway Backpack Type Insulation Delivery Package food delivery backpack (5)
Takeaway Backpack Type Insulation Delivery Package food delivery backpack (4)

Önümlerimiz suw geçirmeýän, durnukly, berk we bukulyp bilner.

Torbany alanyňyzda käbir problema bilen ýüzbe-ýüz bolsaňyz, bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

Durnuk, suw geçirmeýän we ýykylýan eltiş sumkasy. Çanta ýa-da el göterýän sumka bolup biler.

Torbany alanyňyzda käbir problema bilen ýüzbe-ýüz bolsaňyz, bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

Durnuk, suw geçirmeýän we ýykylýan eltiş sumkasy. Çanta ýa-da el göterýän sumka bolup biler.

Towşan, azyk önümlerini eltýän sumka kompaniýasydyr. Soňky birnäçe ýylda Rabbit birnäçe meşhur kompaniýalar bilen hyzmatdaşlyk etdi we müşderiler üçin köp sanly el sumkasy / sumka ýasady.

IMLA (7)

REygy-ýygydan soralýan soraglar

OME & ODM HYZMATYNY goldaň

IMLA (8)

1-nji sorag: Esasy önümleriňiz näme?

ATyladylan iýmit haltajygyny, iýmit önümlerini eltýän halta, PIZZA BAG, SÖOLGÜLI BAG, DÜZGÜN MATERIALLAR BILEN AÇYLMAK BAGASYNY ÖNÜM ED. .RIS

2-nji sorag: ÖNÜMLERI OFIZIAT MATERIALY näme?

Material dokalmadyk matalar, dokalan däl, PP dokalan, Rpet laminasiýa matalary, pagta, kanwas, neýlon ýa-da ýalpyldawuk / mat laminasiýa ýa-da başgalar. 

3-nji soragSargyt gowşurmagyň ähliumumy öňdebaryjy wagty näme?

OEM nusga almagyň wagty: 3-5 gün.Köpçülikleýin önümçilik: 10-20 gün

4-nji sorag: SYITYASATY NOWDIP EDIP BOLYAN?

DÜŞÜNJI GURNAMALARNY ÖSÜR. .RIS, Bütin ÖNÜM ÖNÜMLERINIUR SYITYASYNY BOLAN BOLAR. BIZDE 5 agza bilen QC toparymyz bar, SYITYASAT BOLAN BOLAN Bäş ädim bar:

1-nji ädim Materialy barlamak;

2-nji ädim Çap ediş paneli we kesiş paneli barlaň;

3-nji ädim Tikin çyzgysyny barlaň, tikin hilini barlaň we ýitirilen üçlügi kesiň;

4-nji ädim ÖNÜMLERINI GORAMAZDAN ÖODÜNI ALYŞ SYITYASYNDAKY ÖNÜMLERI, reňkini barlaň

5-nji ädim Harytlary daşarky kartona salmazdan ozal gutarnykly gaplamany barlaň.

Kompaniýanyň maglumatlary

Doňduryjy haltalar, azyk paýlaýyş sumkasy, piknik sumkasy, günortanlyk sumka, sumka sumkasy, gyzgyn suw haltasy, pizza sumkasy, azyk önümleri sumkasy, gyzgyn pizza haltalary we beýleki meýdanlar barada bazardan gowy seslenme alýarys. ISO9001 halkara hil dolandyryş ülňülerine eýerýäris, berk hil dolandyryş ulgamyny döredýäris, ähli önümler CE howpsuzlyk kepilnamasyndan geçdi;
Önümlerimiz azyk, derman, iýmit, sowuk zynjyr paýlamak we beýleki ugurlarda giňden ulanylýar. “Towşan”, jemgyýete goşant goşmak üçin önümiň hilini we Howpsuzlyk we Daşky gurşawy goramak işini dowam etdirer.

IMLA (6)
IMLA (3)
IMLA (1)
IMLA (5)
IMLA (2)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
    Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys. Sorag