Malylylyk izolýasiýa edilen gyzdyrylan pizza iýmitini eltmek Pitsa sowadyjy halta

Gelip çykan ýeri: Guangdong, Hytaý (materik)

Marka ady: Towşan

Material: POLYESTER

Görnüşi: malylylyk

Ulanmak: Iýmit

Aýratynlygy: suw geçirmeýän, izolýasiýa, ýylylyk, ýyly, gaýtadan ulanylýan, termiki

Nusga görnüşi: Geometrik

Önümiň ady: Pitsa sowadyjy halta


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler

Gelip çykan ýeri: Guangdong, Hytaý (materik)

Marka ady: Towşan

Material: POLYESTER

Görnüşi: malylylyk

Ulanmak: Iýmit

Aýratynlygy: suw geçirmeýän, izolýasiýa, ýylylyk, ýyly, gaýtadan ulanylýan, termiki

Nusga görnüşi: Geometrik

Önümiň ady: Pitsa sowadyjy halta

Ölçegi: 18 "x 5.25" x 18 "

Reňk: Gyzyl

Gurluşyk: Birnäçe ýyllap öndürijilik üçin poliester gurluşygy

Dizaýn: Guramak we saklamak üçin asma aýlaw

Ulanylyşy: Pitsa gowşuryş sumkasy, pizza sowadyjy halta

Çap etmek: Spot çap etmek, doly reňkli çap etmek, elmydama çap etmek

Marka: Çap etmek, şahsy bellik, nyşan, nagyşly ýamalar

MOQ: 1000 pc pizza sowadyjy halta

Üpjünçilik ukyby: Aýda 80000 bölek / bölek Pitsa sowadyjy halta

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak maglumatlary:

Her bir Pizza sowadyjy halta, aç-açan plastik halta gaplanan, 50 ýa-da 100 bölek Pizza sowadyjy halta kartonda gaplanan

Gurşun wagty:

Mukdary (bölekler) 1 - 1000 1001 - 3000 3001 - 5000 > 5000
Est. Wagt (günler) 30 35 40 Gepleşik geçirmek

Malylylyk izolýasiýa edilen gyzdyrylan pizza iýmitini eltmek Pitsa sowadyjy halta

* * Bu “Pizza Cooler Bag” iki sany 16 dýuým Pitsa saklap bilýär.

* * Şahsyýet penjiresi “Pizza Cooler Bag” -yň ýokarsynda, menýuny, talonlary, iş kartalaryny, kwitansiýany ýa-da sargydy içerde goýup biler.

* * Professional fermuar we çeňňek halkanyň möhürlenmegi iýmitiň gyzmagynyň öňüni alyp biler.

* * Müşderiniň talaplaryna laýyklykda islendik reňkde, stilde we ululykda “Pizza Bag” -da logotip aýratynlaşdyrmagy başarýar.

* * Berkidiji lenta ýakyndan möhürlenip we ýyly bolup biler. Gijelerine ygtybarly eltilmegini üpjün etmek üçin giň şöhlelendiriji banner sumkanyň aşagydyr.

* * Amatly goşa tutawaçlar müşderini sumkany aňsatlyk bilen götermek üçin bir elini ulanmaga mümkinçilik berýär.

IMLA (7)

REygy-ýygydan soralýan soraglar

OME & ODM HYZMATYNY goldaň

IMLA (8)

1-nji sorag: Esasy önümleriňiz näme?

ATyladylan iýmit haltajygyny, iýmit önümlerini eltýän halta, PIZZA BAG, SÖOLGÜLI BAG, DÜZGÜN MATERIALLAR BILEN AÇYLMAK BAGASYNY ÖNÜM ED. .RIS

2-nji sorag: ÖNÜMLERI OFIZIAT MATERIALY näme?

Material dokalmadyk matalar, dokalan däl, PP dokalan, Rpet laminasiýa matalary, pagta, kanwas, neýlon ýa-da ýalpyldawuk / mat laminasiýa ýa-da başgalar. 

3-nji soragSargyt gowşurmagyň ähliumumy öňdebaryjy wagty näme?

OEM nusga almagyň wagty: 3-5 gün.Köpçülikleýin önümçilik: 10-20 gün

4-nji sorag: SYITYASATY NOWDIP EDIP BOLYAN?

DÜŞÜNJI GURNAMALARNY ÖSÜR. .RIS, Bütin ÖNÜM ÖNÜMLERINIUR SYITYASYNY BOLAN BOLAR. BIZDE 5 agza bilen QC toparymyz bar, SYITYASAT BOLAN BOLAN Bäş ädim bar:

1-nji ädim Materialy barlamak;

2-nji ädim Çap ediş paneli we kesiş paneli barlaň;

3-nji ädim Tikin çyzgysyny barlaň, tikin hilini barlaň we ýitirilen üçlügi kesiň;

4-nji ädim ÖNÜMLERINI GORAMAZDAN ÖODÜNI ALYŞ SYITYASYNDAKY ÖNÜMLERI, reňkini barlaň

5-nji ädim Harytlary daşarky kartona salmazdan ozal gutarnykly gaplamany barlaň.

Kompaniýanyň maglumatlary

Doňduryjy haltalar, azyk paýlaýyş sumkasy, piknik sumkasy, günortanlyk sumka, sumka sumkasy, gyzgyn suw haltasy, pizza sumkasy, azyk önümleri sumkasy, gyzgyn pizza haltalary we beýleki meýdanlar barada bazardan gowy seslenme alýarys. ISO9001 halkara hil dolandyryş ülňülerine eýerýäris, berk hil dolandyryş ulgamyny döredýäris, ähli önümler CE howpsuzlyk kepilnamasyndan geçdi;
Önümlerimiz azyk, derman, iýmit, sowuk zynjyr paýlamak we beýleki ugurlarda giňden ulanylýar. “Towşan”, jemgyýete goşant goşmak üçin önümiň hilini we Howpsuzlyk we Daşky gurşawy goramak işini dowam etdirer.

IMLA (6)
IMLA (3)
IMLA (1)
IMLA (5)
IMLA (2)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
    Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys. Sorag