Suw geçirmeýän ýörite kurýer izolýasiýa edilen ýylylyk gowşuryş gaplama sumkasy Pitsa sumkasy kurýer

Gelip çykan ýeri: Guangdong, Hytaý (materik)

Marka ady: Towşan

Material: Neýlon

Görnüşi: izolýasiýa

Ulanmak: Iýmit

Ulanylyşy: mahabat, iýmit, sowadyjy, piknik, açyk meýdanda, pizza torty

Haryt ady: pizza sumkasy


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler

Gelip çykan ýeri: Guangdong, Hytaý (materik)

Marka ady: Towşan

Material: Neýlon

Görnüşi: izolýasiýa

Ulanmak: Iýmit

Ulanylyşy: mahabat, iýmit, sowadyjy, piknik, açyk meýdanda, pizza torty

Haryt ady: pizza sumkasy

Reňk: Gyzyl, Gara

Ölçegi: 20 * 20 * 9 dýuým ýa-da Custom

Aýratynlygy: Ekologiýa taýdan arassa

Logotip: Custöriteleşdirilen logony kabul ediň

Stil: Tötänleýin

MOQ: 1 sany

Haryt: azyk eltýän halta

Ady: izolýasiýa edilen iýmit ýyly ýyly sumka / pizza halta

Gaplamak we eltip bermek

Satuw bölümleri: itemeke-täk zat

Bukjanyň görnüşi: KARTON

Gurluşyň wagty: 30

Suw geçirmeýän ýörite kurýer izolýasiýa edilen ýylylyk gowşuryş gaplama sumkasy Pitsa sumkasy kurýer

* * Gyzyl izolýasiýa edilen pitsa haltasy bilen gyzgyn pizza sumkasyny daşamaga synanyşyň.

* * INSULATLANAN GEÇIRILMEK: iýmitiň ýylylygy ýitirmeginden goramak üçin ýokary derejeli fermuarlar we çeňňek we aýlaw ýapyklary.

* * DÜZGÜN DÜZGÜN: Metal grommetler iýmitiň hilini saklamak üçin artykmaç bug çykarýar we sumkalaryň çyglylygyň ýa-da erbet ysyň saklanmagynyň öňüni alýar. 

* * Ulanyş aňsatlygy: aňsat saklanmagy we dogry guratmagy üpjün edýän örtükli, aňsat gaýyş we asma aýlaw bar.

* * DURABLE: ýokary derejeli neýlon daşky görnüşi birnäçe ýyllap öndürijilik hödürleýär we gap-gaç ýuwýanlar üçin howpsuz.

* * TERJIME EDIP BOLAN WINDOW: Sargytlary, seneleri we temperaturany aňsat bellemäge mümkinçilik berýär.

* * Daşky görnüşi, ýagyş, gar ýa-da gar ýaly howa şertlerinde eltip bilmek üçin suwa çydamly. Ulanylmaýan mahaly, aşhanaňyzda amatly, ýer tygşytlamak üçin sumka ýykylýar.

* * Mysal wagty: Adatça 7-3 günüň içinde 1-3 dürli dizaýn üçin; 3-den gowrak dizaýn üçin hakyky aýratynlyklara we talaplara bagly bolmaly.

IMLA (7)

REygy-ýygydan soralýan soraglar

OME & ODM HYZMATYNY goldaň

IMLA (8)

1-nji sorag: Esasy önümleriňiz näme?

ATyladylan iýmit haltajygyny, iýmit önümlerini eltýän halta, PIZZA BAG, SÖOLGÜLI BAG, DÜZGÜN MATERIALLAR BILEN AÇYLMAK BAGASYNY ÖNÜM ED. .RIS

2-nji sorag: ÖNÜMLERI OFIZIAT MATERIALY näme?

Material dokalmadyk matalar, dokalan däl, PP dokalan, Rpet laminasiýa matalary, pagta, kanwas, neýlon ýa-da ýalpyldawuk / mat laminasiýa ýa-da başgalar. 

3-nji soragSargyt gowşurmagyň ähliumumy öňdebaryjy wagty näme?

OEM nusga almagyň wagty: 3-5 gün.Köpçülikleýin önümçilik: 10-20 gün

4-nji sorag: SYITYASATY NOWDIP EDIP BOLYAN?

DÜŞÜNJI GURNAMALARNY ÖSÜR. .RIS, Bütin ÖNÜM ÖNÜMLERINIUR SYITYASYNY BOLAN BOLAR. BIZDE 5 agza bilen QC toparymyz bar, SYITYASAT BOLAN BOLAN Bäş ädim bar:

1-nji ädim Materialy barlamak;

2-nji ädim Çap ediş paneli we kesiş paneli barlaň;

3-nji ädim Tikin çyzgysyny barlaň, tikin hilini barlaň we ýitirilen üçlügi kesiň;

4-nji ädim ÖNÜMLERINI GORAMAZDAN ÖODÜNI ALYŞ SYITYASYNDAKY ÖNÜMLERI, reňkini barlaň

5-nji ädim Harytlary daşarky kartona salmazdan ozal gutarnykly gaplamany barlaň.

Kompaniýanyň maglumatlary

Doňduryjy haltalar, azyk paýlaýyş sumkasy, piknik sumkasy, günortanlyk sumka, sumka sumkasy, gyzgyn suw haltasy, pizza sumkasy, azyk önümleri sumkasy, gyzgyn pizza haltalary we beýleki meýdanlar barada bazardan gowy seslenme alýarys. ISO9001 halkara hil dolandyryş ülňülerine eýerýäris, berk hil dolandyryş ulgamyny döredýäris, ähli önümler CE howpsuzlyk kepilnamasyndan geçdi;
Önümlerimiz azyk, derman, iýmit, sowuk zynjyr paýlamak we beýleki ugurlarda giňden ulanylýar. “Towşan”, jemgyýete goşant goşmak üçin önümiň hilini we Howpsuzlyk we Daşky gurşawy goramak işini dowam etdirer.

IMLA (6)
IMLA (3)
IMLA (1)
IMLA (5)
IMLA (2)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
    Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys. Sorag